PPPK  Pedagogická, právní a psychologická poradna Kašparovi pic
| přehled | | cílové skupiny | | jak pracujeme | | fotogalerie| | kontakt |
 

Pracovní metody jsou založeny na identifikaci problému za využití analytických a diagnostických technik využívaných v rámci jednotlivých odborností.

Výstupem z realizovaných činností jsou

  • konzultační činnost

  • doporučení a návrh řešení

  • diagnostická vyšetření

  • zpracování odborných posudků

  • přednášková činnost

  • odborné semináře

  • zprostředkování kontaktu na odborníky z dalších oblastí

Odborná gesce

PaedDr. Zdeňka Kašparová

JUDr. Karel Kašpar

Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.

 

Realizované akce (reference)

Preventivní projekt „Sám sebou“, zaměřený na prevenci užívání návykových látek.

Vybrané ZŠ, SŠ, SOŠ a OU na území:

-   Opavska

-      Prahy – západ

-      Prahy - východ

-      Holicka

-      Trutnovska

-      Vrchlabí

-      Říčan

-      Špindlerova Mlýna

-      Benešova

-      Vlašimi

-      Kutné Hory

-      Mělníka

-      Berouna

-      Čáslavi

-      Hradece Králové

-      Neratovic

-      Kralup nad Vltavou

-      Staré Boleslavi

Odborná literatura:

Pro pedagogy:

Minimální preventivní program (modelový)

Diagnostika třídních kolektivů

Evaluace programů prevence patologických jevů v podmínklách školního prostředí

 

Pro žáky:

Sám sebou pro 1. stupeň

Pracovní listy pro 1. stupeň

Sám sebou pro 6. ročník a primu

Sám sebou pro 7. ročník a sekundu

Sám sebou pro 8. ročník a tercii

Sám sebou pro 9. ročník a kvintu

Sám sebou pro střední školy

 

Připravujme:

Sám sebou pro 2. stupeň

Pracovní listy pro 2. stupeň

 

 
 
 
PPPK 2011